Var det Häivä-Junkka som bodde på Häivävaara ?

Funderingar och teorier om boplatsen på Häivävaara.
Det är allmänt känt, i alla fall bland byborna i Kuusihuornanen, att det funnits en bosättning på Häivävaara nordöst om byn. Jag undersökte saken närmare för några år sedan och kunde konstatera att det fanns massvis med gamla härdar och andra spår på platsen. Men jag kunde ju ganska snabbt konstatera att något hus har det aldrig stått där, utan i såna fall någon skogskåta.

Min morfar berättade en gång att han ringt in till radion och undrat just om vad namnet Häivä skulle betyda under ett program med finska namn som huvudämne. Ska jag vara ärlig så kan jag inte komma ihåg vad betydelsen var enligt programledaren. Jag tror det var något om när solen går ner i alla fall eller en dimmig plats. Morfar hävdar ännu än idag år 2013 att hans förfäder har bott där i kåtor och att det är vad han hört ända sedan han var barn. Kuusihuornanens grundare ”Ruuttin-Erkki” ska ha vistats där ett tag med sina renar men att berget då brann och han flyttade vidare till Aittavaara. Det är däremot en senare historia och inte så gammal, då det är hans farfars farfar. Det jag däremot är helt hundra säker på är att Häivä är starkt sammankopplat och förknippat med skogssamesläkten med samma namn som verkat i detta område under århundraden, och vars ättlingar idag befolkar byarna däromkring.

I tingsboken för Jukkasjärvi Tingslag den 30 januari 1685 finns följande att läsa;

”Erik Jönsson Juto i Tärändö och Övertorneå Socken förkom sig besvärandes över Michell Grelsson Ulatti, i det han skall hava gjort honom förnär med sina gillrar (fångst anordningar), på det land han haver köpt av en Lapp, som sedan givit sig till Soldat,
Häifwä Juncka vid namn; Michell förklarade sig således, att bemälte Land, är inom Lappmarkens Rå, och ligger intill hans Boställe, förmodandes sig vara närmare det
att bruka än som Bonden; Alltså förliktes de nu inför Rätten sålunda: Att de bägge bruka bemälte  Landh tillhopa, uti sämja, även att Erik Jönsson, hjälper till att utgöra Lappskatten.”

Skattelandet i fråga var alltså köpt av bonden Juto i Tärendö av en same som skulle ha lejt sig till soldat, Häivä-Junkka kallad. Mickelsson bodde i Ullatti och skattelandet skulle ha legat i närheten av hans boplats och fortfarande inom lappmarkens rå, det vill säga Lappland. Gränsen mellan Lappland och Norrbotten, den gamla så kallade lappmarksgränsen går ett tiotal kilometer rakt norrut från Kuusihuornanen i nordvästlig riktning för att en kort bit därefter vända rakt norrut vid toppen av Narkaustunturi.

Häivävaara med omgivning är något norr om, och i anslutning till Ullatti, precis som Mickelsson förklarar i tinget. Med tanke på namnet, Häivävaara, eller Häiväberget rakt översatt till svenska och skogssamesläktens urgamla fäste i området så är jag nästan beredd att säga att Häivävaara är en del av Junkka-Häiväs skatteland som han sålde till bonden Juto i Tärendö.

Junkka-Häivä, eller Jon Matsson Heiffa som han egentligen hette,  återfinns i mantalslängden för Siggevaarabyn i Torne Lappmark åren 1618-19. Häivä-Junkka är stamfader till Heiva-släktet som jag härstammar ifrån på hela fjorton släktled.

/Tommy Rapp

Annonser

4 thoughts on “Var det Häivä-Junkka som bodde på Häivävaara ?

Kommentarer inaktiverade.